top of page

Life is better in a good car

Rijtips

Ruseler Car Rentals

NL - ENG - DE

Tips voor het autorijden op Curaçao

 

 

 • Het is NIET toegestaan om offroad te rijden met onze huurauto's

 • Laat geen eigendommen achter in de auto wanneer u de auto parkeert.

 • In geval van een ongeluk NOOIT de auto verplaatsen. Wanneer u de auto verplaatst bent u onverzekerd en zelf aansprakelijk voor alle schade. Bel direct +5999 747 1333 forensys of 199.

 • Pech onderweg? Bel de wegenwacht 

       +5999 465 0896

 • Verminder uw snelheid bij regen, de wegen worden dan erg glad i.v.m olie op de weg.

 • Op de T-kruising heeft de auto op de doorgaande weg ALTIJD voorrang.

 • Houd er rekening meer dat men zelden knipperlichten gebruikt.

 • Je mag op de 4-baanswegen op beide banen inhalen.

 • Binnen de bebouwde kom is de snelheidslimiet    40 KM/U.

 • Buiten de bebouwde kom is de snelheidslimiet     60 KM/U, tenzij anders wordt aangegeven.

 • Het gebruik van veiligheidsgordels is verplicht!

 • Het is niet toegestaan om te roken in de auto. Hier staat een boete op van $ 500,-

 • Gelieve niet met natte zwemkleding in de auto te gaan.

 • Rijden met slippers/flipflops aan is ten zeerste af te raden.

 • De auto moet op het afgesproken tijdstip en met een volle tank weer worden ingeleverd.

 • LET OP! De sleutel kan niet tegen water. Zie algemene voorwaarden.

 • Parkeren Centrum Willemstad:

      In de wijk Punda: Pietermaai Parking

             NAFL. 3,- per uur

      In de wijk Otrabanda: Renaissance Mall

             GRATIS

 

Voorbeeld T- kruising

Auto’s op deze baan hebben altijd voorrang

Ruseler Car Rentals, gemakkelijk en snel een auto huren op Curaçao

Tips for driving on Curaçao

 

 

 • Do not leave any luggage, or other valuables in het car, when you leave the car.

 • You're not allowed to go offroad with the car.

 • In case of an accident DON’T move your car! If you do so you are not insured and will be fully liable for all damages. Call +5999 747 1333 or 199.

 • In case of technical difficulties please call the Road Service +5999 465 0896

 • Reduce your speed in rainy weather. Wet roads are extremely slippery because of the oil.

 • On T-junctions traffic on the dead-end of the road must give right of way to all traffic from left and right.

 • Be aware that people rarely use signals that indicae they will turn left or right.

 • Passing a car on a 4 lane road is allowed on both lanes.

 • The speedlimit in town and residential aries is 40 KM/H.

 • The speedlimit outside town is 60 KM/H unless signs indicate otherwise.

 • The use of safety belts is mandatory by law!

 • Smoking is not allowd in the car.

       Penalty of $ 500,-

 • Please don’t wear wet swimsuits in the car.

 • Please don’t wear flipflops in the car when you’re driving

 • The car needs to be handed in on the agreed time with a full tank.

 • ATTENTION! Please do not let the key come into contact with te water.

 • Parking centre Willemstad:     

       Punda: Pietermaai Parking

                    NAFL. 3,- per hour

       Otrabanda: Renaissance Mall

                    FREE

Example T- juction

Cars on this lane has always right of way

Ruseler Car Rentals, gemakkelijk en snel een auto huren op Curaçao

Tipps für fahren auf Curaçao

 • Wann Sie die Auto geparkt hat, bitte keine Sachen im Auto lassen.

 • Bewegen Sie das Fahrzeug NIEMALS bei einem Unfall. Wenn Sie das Auto bewegen, sind Sie nicht versichert und haften für alle Schäden Bitte rufen Sie +5999 747 1333 Forensys oder 199 an.

 • Brauchen Sie die Road Service? Bitte rufen Sie diese Telefonnummer an +5999 465 0896.

 • Bei Regen werden die Strassen sehr rutschig.

 • An einer T-kreuzung hat das Auto auf der Hauptstrasse immer Vorrang.

 • Bitte beobachten Sie das mann hier die Blinker nicht often nutzen.

 • Sie dürfen Links und Rechts überholen wann da 4 Fahrbahnen sind.

 • Erlaubt ist 40 KM pro Stunde innerhalb das Stadtgebiets, 60 KM pro Stunde ausser Stadtgebiets.

 • Nicht er laubt zum rauchen im Auto.

 • Bitte nicht mit nasse Schwimmkleidung im Auto.

 • Bitte nicht fahren mit Flipflops.

 • Bitte immer die Sicherheitsgurter brauchen (erforderlich).

 • Das Fahrzeug muss zur vereinbarten Zeit und mit vollem Tank zurückgegeben werden.

 • Schlüssel im kombination mit Wasser aufpassen!

 • Parken Zentrum Willemstad:

       Punda: Pietermaai Parkhaus

       NAFL. 3,- pro Stunde

       Otrabanda:  Renaissance Mall:

       Gratis

T-Kreuzung

Auto’s auf diese Bahn hat immer Vorfahrt

Ruseler Car Rentals, gemakkelijk en snel een auto huren op Curaçao
bottom of page